Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

Nhân sự Hội đồng Khoa học & Đào tạo khoa Công nghệ Thực phẩm

Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa Công nghệ Thực phẩm Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn được thành lập theo quyết định Số 150/QĐ-DSG-HCQT... Chi tiết

Họp Hội đồng khoa học Khoa Công nghệ Thực phẩm
Họp Hội đồng khoa học Khoa Công nghệ Thực phẩm

Ngày 28/09/2019 vừa qua, Khoa công nghệ thực phẩm đã tổ chức Họp hội đồng Khoa học và đào tạo khoa Công nghệ thực phẩm... Chi tiết

Xem tất cả