Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Giới thiệu khoa

GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cập nhật 24/04/2020 - 05:52:48 AM (GMT+7)

a. Giới thiệu về Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa quản trị kinh doanh được thành lập từ năm 1997, là khoa duy nhất đào tạo ngành kinh doanh – quản lý tại trường đại học Công nghệ Sài Gòn.  Khoa quản trị kinh doanh đào tạo theo hướng ứng dụng, giúp sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, nắm vững kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh thực tế.  Đội ngũ giảng viên năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn yêu nghề, cùng hợp tác với các bên liên quan tham gia vào quá trình đào tạo sinh viên để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Trên cơ sở thực hiện sứ mạng, hướng tới tầm nhìn chung của trường, khoa quản trị kinh doanh đã xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và triết lý giáo dục như sau:

       Tầm nhìn: Trở thành khoa đào tạo ngành quản trị kinh doanh với chất lượng đào tạo được xã hội thừa nhận.

       Sứ mạng: Góp phần cung cấp nhân lực ngành quản trị kinh doanh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

       Triết lý giáo dục: Giỏi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

b. Giới thiệu ngành quản trị kinh doanh

Ngành quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản trị, tài chính, marketing cùng những kiến thức cơ bản về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh chú trọng kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm nhằm giúp sinh viên thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Từ đó, sinh viên có được năng lực và phẩm chất cần thiết, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội để làm việc hiệu quả và có khả năng tham gia quản lý doanh nghiệp.

c. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở và chuyên ngành như quản trị marketing, quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị vận hành… Ngoài ra, chương trình đào tạo chú trọng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp với mong muốn người học nhận thức được kinh doanh trước hết phải chấp hành pháp luật, tôn trọng chữ tín, giữ gìn thương hiệu và hình ảnh quốc gia, sản phẩm và dịch vụ tốt, chất lượng để thỏa mãn nhu cầu xã hội.

Cùng với chương trình tài trợ Khởi nghiệp của Hội đồng Anh về công dân tích cực doanh nghiệp xã hội. Chương trình sẽ giúp sinh viên nhận thức được hoạt động kinh doanh không chỉ là lợi ích cho riêng mình, mà cần phải có trách nhiệm với xã hội; để sau khi ra trường trở thành công dân tích cực, hiểu biết xã hội và thể hiện trách nhiệm cụ thể bằng cách tham gia các hoạt động có ích cho cộng đồng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức và kỹ năng mềm khác: kỹ năng làm việc cơ bản: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và tự học để thích ứng nhanh với biến động của môi trường kinh doanh. Đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham gia thực tập và kiến tập tại các doanh nghiệp.

Mỗi môn học được thiết kế có bài tập dự án thực tế giúp sinh viên ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, có thể phân tích, đánh giá và lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.

d. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí như nhân viên hoặc quản lý kinh doanh tại các Cty, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại – dịch vụ, bất động sản, xuất nhập khẩu, tài chính – ngân hàng.

e. Doanh nghiệp hợp tác

Các công ty, tổ chức là đối tác tiêu biểu mà sinh viên đã đi thực tập, tham quan kiến tập hoặc đi làm như Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng Đông Á, Công ty FPT Telecom, Công ty chứng khoán Aladin, Công ty nhà máy sản xuất Samsung …

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.