Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Buổi khai giảng lớp học chuyên đề
(9.9.2022)
Buổi khai giảng lớp học chuyên đề "Công bố khoa học trong tiến trình hội nhập quốc tế" ngày 9/9/2022 tại STU

Sáng ngày 9/9, nhiều thầy cô, cán bộ, nhân viên trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã tập trung tại A412 để tham gia khai giảng lớp chuyên đề  "Công bố khoa học trong tiến trình hội nhập quốc tế"...Chi tiết

Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2022
(7.8.2022)
Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2022

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
(9.7.2022)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Căn cứ thông báo số 43/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, với...Chi tiết

Thông báo Đăng ký gửi bài tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2022 “ Chất lượng giáo dục đại học”.
(8.31.2022)
Thông báo Đăng ký gửi bài tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2022 “ Chất lượng giáo dục đại học”.

Căn cứ công văn số 971/UBVHGD15 ngày 23/8/2022 của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Giáo dục năm...Chi tiết

STU tổ chức lớp chuyên đề
(8.31.2022)
STU tổ chức lớp chuyên đề "Công bố khoa học trong tiến trình hội nhập quốc tế"

Lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao về nghiên cứu khoa học với chuyên đề “Công bố khoa học trong tiến trình hội nhập quốc tế” được tổ chức nhằm góp phần chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn mà...Chi tiết

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2022 - 2023
(8.23.2022)
Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật