Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 26 (2019-2020)
(6.25.2020)
Thông báo tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 26 (2019-2020)

Căn cứ công văn số 124/LHH về việc tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 (2019-2020) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố phối hợp các sở, ban,...Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
(4.11.2020)
Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ công văn số 08/BTCGT ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành...Chi tiết

Thông báo đăng ký tham gia, hưởng ứng cuộc thi Green Tech
(4.11.2020)
Thông báo đăng ký tham gia, hưởng ứng cuộc thi Green Tech

Căn cứ công văn số 65/TTTNMT-VP ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc đăng ký tham gia, hưởng ứng cuộc thi...Chi tiết

Thông báo xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020
(4.10.2020)
Thông báo xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

Căn cứ Thông báo số 726/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020, Nhà trường thông báo tiêu...Chi tiết

Thông báo xét tặng giải thưởng bảo sơn năm 2020
(4.8.2020)
Thông báo xét tặng giải thưởng bảo sơn năm 2020

Căn cứ thông báo số 617/BGDĐT-KHCNMT ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020, Nhà trường thông báo tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng như...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật