Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2021.
(3.2.2021)
Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2021.

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
(2.26.2021)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Căn cứ thông báo số 11/TB-KHCN ngày 08/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm...Chi tiết

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ  tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
(2.2.2021)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ thông báo số 8/TB-KHCN ngày 15/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -...Chi tiết

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021
(11.25.2020)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021

Căn cứ thông báo số 92/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021, với danh mục dự án như sau: Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 - 2021.
(11.12.2020)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 - 2021.

Căn cứ thông báo số 1340/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 -...Chi tiết

Thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2020
(10.8.2020)
Thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2020

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật