Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021
(11.25.2020)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021

Căn cứ thông báo số 92/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021, với danh mục dự án như sau: Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 - 2021.
(11.12.2020)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 - 2021.

Căn cứ thông báo số 1340/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 -...Chi tiết

Thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2020
(10.8.2020)
Thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2020

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết

Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020.
(9.9.2020)
Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020.

Căn cứ thông báo số 29-TB/KHCNT của Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ về việc tiếp nhận đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – lần thứ 22 năm 2020 (đính...Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4)
(9.3.2020)
Thông báo Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4)

Căn cứ thư mời số 574/ĐHNT-HTQT ngày 26/08/2020 của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội thông báo về việc viết bài và tham dự diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4) với chủ...Chi tiết

Thông báo Đăng ký gửi bài tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2020
(8.26.2020)
Thông báo Đăng ký gửi bài tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2020 "Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn".

Căn cứ công văn số 2977/UBVHGDTTN14 ngày 17/8/2020 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP Hồ...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật