Mã Trường

Mã Trường
photo-256
Kinh Nghiệm Việc Làm
Cách ‘gọt tỉa' CV cũ thành bản giới thiệu sáng giá.
Cách ‘gọt tỉa' CV cũ thành bản giới thiệu sáng giá.

Ứng viên mới ra trường khó khăn trong việc tìm ra thông tin đưa vào CV. Còn người làm việc lâu năm lại vất vả... Chi tiết

Xem tất cả