Mã Trường

Mã Trường

Giới thiệu STU

Sứ mạng
(4.10.2020)
Sứ mạng

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (STU) đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các trình độ: Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ; Chi tiết

Cơ cấu tổ chức
(4.10.2020)
Cơ cấu tổ chức

Hiện nay nhà trường tổ chức theo hệ thống hai cấp: Trường và Khoa, Phòng, Ban Trung tâm. Bên cạnh đó, còn có một số bộ môn trực thuộc trường. Chi tiết

Ban Giám Hiệu
(4.10.2020)
Ban Giám Hiệu

Đứng đầu nhà trường là Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người đại diện toàn diện cho nhà trường trước xã hội và pháp luật. Hiệu trưởng được Hội đồng Quản trị thống nhất bầu cử và do Bộ trưởng Bộ...Chi tiết

Hội đồng Quản trị
(4.10.2020)
Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị, thực chất là Hội đồng Trường, là tổ chức có thẩm quyền cao nhất trong nhà trường. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm đề ra đường lối, chủ trương lớn về phát triển mọi mặt...Chi tiết

Quá trình Hình thành và Phát triển của Đại học Công Nghệ Sài Gòn
(4.10.2020)
Quá trình Hình thành và Phát triển của Đại học Công Nghệ Sài Gòn

Quá trình Hình thành và Phát triển của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU): Tiền thân của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ DL. Tp. Hồ Chí Minh (SEC). SEC được thành...Chi tiết

Cơ sở vật chất
(4.9.2020)
Cơ sở vật chất

A. Trường sở        Từ năm 1997 đến đầu năm 2002, việc đào tạo của STU chủ yếu được tiến hành tại Cơ sở 354 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh – được gọi là Cơ sở 1 (Khuôn...Chi tiết

Tin Nổi Bật