Mã Trường

Mã Trường

Giới thiệu STU

Sứ mạng, tầm nhìn
(5.31.2023)
Sứ mạng, tầm nhìn

1. Sứ mạng: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa hệ, với các trình độ: Đại học, cao học và nghiên cứu sinh; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng...Chi tiết

Triết lý giáo dục
(5.31.2023)
Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) là: Chất lượng – Trách nhiệm – Chính trực – Hợp tác – Sáng tạo Chi tiết

Cơ cấu tổ chức
(5.31.2023)
Cơ cấu tổ chức

Hiện nay nhà trường tổ chức theo hệ thống hai cấp: Trường và Khoa, Phòng, Ban Trung tâm. Bên cạnh đó, còn có một số bộ môn trực thuộc trường. Chi tiết

Hội đồng sáng lập
(5.31.2023)
Hội đồng sáng lập

Tháng 9/1997, 10 nhà sáng lập là những nhà giáo, nhà khoa học, doanh nhân cùng lý tưởng đã gắn kết, phối hợp để xây dựng đề án và tiến tới thành lập Trường Cao đẳng Kỹ nghệ dân lập...Chi tiết

Hội đồng Quản trị
(5.31.2023)
Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị, thực chất là Hội đồng Trường, là tổ chức có thẩm quyền cao nhất trong nhà trường. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm đề ra đường lối, chủ trương lớn về phát triển mọi mặt...Chi tiết

Ban Giám hiệu
(5.31.2023)
Ban Giám hiệu

Đứng đầu nhà trường là Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người đại diện toàn diện cho nhà trường trước xã hội và pháp luật. Hiệu trưởng được Hội đồng Quản trị thống nhất bầu cử và do Bộ trưởng Bộ...Chi tiết

Tin Nổi Bật