Mã Trường

Mã Trường
photo-188
photo-160
photo-162
photo-304
photo-187
Sinh Viên STU
Đăng ký tham gia lớp:
Đăng ký tham gia lớp: "Ứng dụng Chat GPT trong Nghiên cứu khoa học, học tập và định hướng việc làm"

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên STU nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng ChatGPT, đặc biệt là ứng dụng trong học... Chi tiết

Xem tất cả

Học - Thi -Tuyển sinh
Đáp án các đề thi THPT và một số lưu ý cho các thí sinh tự do
Đáp án các đề thi THPT và một số lưu ý cho các thí sinh tự do

Ngày 02/07/2024, Bộ giáo dục và đào tạo đã công bố đáp án của các môn thi THPT 2024 và thang điểm thi của các... Chi tiết

Xem tất cả

Tin Nổi Bật