Mã Trường

Mã Trường
photo-214

Chức năng

Ban Thanh tra Giáo dục

Cập nhật 14/09/2012 - 05:12:16 PM (GMT+7)

Ban Thanh tra giáo dục được thành lập theo Quyết định số 66b/QĐTL-DSG ngày 01/10/2005 của Hiệu trưởng nhà trường. Chức năng, quyền hạn và nội dụng hoạt động của Ban thanh tra Giáo dục trường ĐH Công nghệ Sài Gòn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 101/2002/NĐ-CP ngày 10/12/2002 của Chính phủ, các văn bản pháp quy và các hướng dẫn về công tác thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban thanh tra giáo dục trường có chức năng thanh tra các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo của trường gồm:

  • Thanh tra công tác tuyển sinh.
  • Thanh tra quá trình đào tạo.
  • Thanh tra công tác tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp.
  • Thanh tra việc cấp văn bằng chứng chỉ.
  • Thanh tra về tình hình giảng dạy của Giảng viên.
  • Thanh tra việc thực hiện nội quy học đường và các hoạt động ngoại khóa của Sinh viên.
  •  Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại liên quan đến GD & ĐT do Hiệu trưởng giao.