Mã Trường

Mã Trường
photo-214

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

Cập nhật 13/09/2012 - 11:52:41 AM (GMT+7)
Ban Thanh tra GD & Tổ giám thị có các nhiệm vụ & quyền hạn sau:

Trưởng ban thanh tra:

  • Tiếp nhận ý kiến phản ánh cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo của HS-SV, thầy cô giáo, cán bộ viên chức chung quanh công tác đào tạo _ phản ánh với lãnh đạo giải quyết.
  • Hướng dẫn & kiểm tra việc tổng hợp số liệu của thư ký Ban TT. Thông báo tình hình giảng dạy định kỳ hàng tuần cho các đơn vị và lãnh đạo trường biết. Thống kê tình hình giảng dạy định kỳ hàng tháng và học kỳ báo cáo cho lãnh đạo trường.
  • Trưởng ban TTGD có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp thông tin tài liệu liên quan trong công tác thanh tra.
 1. Tổ trưởng tổ giám thị:
  • Phân công tổ viên trực theo dõi việc giảng dạy của CBGV theo đúng thời khóa biểu của phòng Đào tạo.
  • Phân công tổ viên giám sát phòng thi trong các kỳ thi cuối học kỳ.
  • Kiểm tra việc cập nhật thông tin trogn bảng tình hình giảng dạy do các thầy giám thị ghi. Tình hình vi phạm nội quy học đường của SV-HS, tổng kết các sai phạm đã xử lý. Tổng hợp các phản ảnh của thầy cô & SV về tình hình phục vụ giảng dạy. Ngoài ra Tổ trưởng giám thị còn làm nhiệm vụ của giám thị lớp học.
  • Tổ trưởng giám thị có quyền yêu cầu các thầy giám thị làm việc nghiêm túc khách quan & cung cấp thông tin chính xác.
 2. Giám thị lớp học:
  • Nhiệm vụ chính của giám thị lớp học là theo dõi tình hình giảng dạy của CBGV theo thời khóa biểu của phòng Đào tạo đồng thời theo dõi tình hình chấp hành nội quy học đường của SV-HS, tình hình phục vụ giảng dạy của các bộ phận liên quan.
  • Theo dõi và hướng dẫn thầy cô ghi sổ báo nghỉ, dạy bù và cấp phòng dạy bù.
  • Tiếp nhận ý kiến thầy cô và SV-HS phản ánh ghi vào sổ trực.
 3. Giám thị sân bãi:
  • Giám thị sân bãi chủ yếu theo dõi tình hình dạy và học môn Giáo dục thể chất của các lớp. Theo dõi SV-HS chấp hành nội quy học đường trong phạm vi khuôn viên trường.
  • Phát hiện SV- HS vi phạm cho làm tường trình và lập biên bản trong trường hợp cần thiết.
 4. Thư ký Ban thanh tra:
  • Nhập các thông tin do Tổ trưởng giám thị cung cấp hàng tuần: tình hình giảng dạy, tình hình thực hiện nội quy học đường, tình hình công tác của các bộ phận phục vụ.
  • Lập bảng thông báo về tình hình giảng dạy cho từng Khoa, Bộ môn. Kết thúc mỗi học kỳ  thống kê tổng hợp các số liệu để gửi cho lãnh đạo đơn vị và Nhà trường.

Các Nội Dung Liên Quan

  Không tìm thấy kết quả nào.