Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
(3.23.2021)
Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Căn cứ thông báo số 13/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng  về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, với các nội dung như sau: Chi tiết

Thông báo về việc gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì  thực hiện dự án vào năm 2021.
(3.23.2021)
Thông báo về việc gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021.

Căn cứ thông báo số 16/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021, với danh mục dự án như sau: Chi tiết

Thông báo tham gia các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021
(3.18.2021)
Thông báo tham gia các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021

Căn cứ công văn về việc thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021 của Viện nghiên cứu dữ liệu lớn, với các chương trình cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2021.
(3.4.2021)
Thông báo đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2021.

Căn cứ công văn số 55/ĐHCN-QLKH ngày 02/2/2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2021. Chi tiết

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2021
(3.4.2021)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2021

Căn cứ thông báo số 12/TB-KHCN ngày 25/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen...Chi tiết

Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2021.
(3.2.2021)
Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2021.

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật