Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc gia hạn thời gian đề xuất  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025
(6.12.2024)
Thông báo Về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Căn cứ thông báo số 46/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025.  Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Diễn đàn thường niên Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cấp tỉnh năm 2024.
(5.29.2024)
Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Diễn đàn thường niên Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cấp tỉnh năm 2024.

Căn cứ thư mời số 95/TM-DNSG của Tạp chí doanh nhân Sài Gòn tổ chức Diễn đàn Thường niên về Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cấp tỉnh năm 2024 tổ chức ngày 27/06/2024 tại Khách sạn REX TP.HCM. Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030 thực hiện năm 2024.
(5.23.2024)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030 thực hiện năm 2024.

Căn cứ thông báo số 792/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản...Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài và tham dự  Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 7 (FIHE 7).
(5.23.2024)
Thông báo Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 7 (FIHE 7).

Căn cứ công văn số 351/ĐHNT – HTQT của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội về việc mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 7 (FIHE 7) với chủ...Chi tiết

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025.
(5.2.2024)
Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025.

Căn cứ thông báo số 36/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025, với các nội dung đề xuất sau:  Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin
(4.16.2024)
Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin

Nhà trường nhận được thư mời của Học viện Kỹ thuật mật mã về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin – The IEEE International Conference on Cryptography and Information...Chi tiết


Tin Nổi Bật