Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v. Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE6).
(2.3.2023)
Thông báo V/v. Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE6).

Căn cứ thông báo số 28/ĐHNT – HTQT của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội về việc mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE6) với chủ đề:...Chi tiết

Thông báo V/v. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 (lần 2).
(2.2.2023)
Thông báo V/v. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 (lần 2).

Căn cứ thông báo số 04/TB-KHCN và 05/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì...Chi tiết

Thông báo V/v. Đăng ký gửi bài hội thảo khoa học  “Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học ở các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế”.
(2.2.2023)
Thông báo V/v. Đăng ký gửi bài hội thảo khoa học “Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học ở các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế”.

Căn cứ thư mời viết bài hội thảo khoa học “Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học ở các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế”. Chi tiết

Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ  tỉnh Lâm Đồng năm 2023.
(1.13.2023)
Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Căn cứ thông báo số 05/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2023, với các định hướng...Chi tiết

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ  cấp tỉnh năm 2023.
(1.9.2023)
Thông báo Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Căn cứ thông báo số 1757/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 và Quyết định số...Chi tiết

Thông báo Tham gia Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần VII năm 2022.
(11.4.2022)
Thông báo Tham gia Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần VII năm 2022.

Căn cứ công văn số 3394/SKHCN-SHTT của Sở Khoa học và Công Nghệ TP.HCM về việc phổ biến thông tin Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2022, với nội dung cụ thể như...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật