Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Giới thiệu khoa

GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cập nhật 23/04/2020 - 03:07:46 PM (GMT+7)

 Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được thành lập năm 1997. Là khoa duy nhất thuộc lĩnh vực kinh doanh – quản lý của trường, có số người theo học đông, hiện khoa đang đào tạo hơn 2.200 sinh viên các khóa.

  Khoa có 3 chuyên ngành đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh:

  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tổng hợp
  • Chuyên ngành Quản trị Marketing
  • Chuyên ngành Quản trị Tài chính

 

1. Tầm nhìn

     Trở thành Khoa đào tạo ngành  Quản trị kinh doanh với chất lượng đào tạo được xã hội thừa nhận.

2. Sứ mạng

     Góp phần cung cấp nhân lực ngành Quản trị kinh doanh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

3. Triết lý giáo dục

     Giỏi chuyên môn – Đạo đức nghề nghiệp và Trách nhiệm xã hội

4.  Đặc điểm đào tạo

     Với mong muốn sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, Khoa Quản trị kinh doanh luôn chú trọng:

Phát triển đào tạo với việc mở ra các chuyên ngành đào tạo thuộc Quản trị kinh doanh.
Quan tâm chất lượng sinh viên tốt nghiệp, bằng cách thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo với những nội dung cơ bản như sau:
     Xây dựng chương trình đào tạo tham khảo từ các bên liên quan (Doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, giảng viên) và chương trình đào tạo của các trường đại học ở các nước phát triển.

     Tài liệu giảng dạy được giảng viên nghiên cứu và biên soạn từ nhiều nguồn  tài liệu được cập nhật mới nhất của các trường đại học trong nước và trên thế giới.

     Cải tiến phương pháp và nội dung giảng dạy, rèn luyện kỹ năng thực hành, khả năng phân tích tình huống, khuyến khích sinh viên tư duy độc lập, làm việc nhóm, ra quyết định… thông qua các vấn đề thực tế của doanh nghiệp, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin…

     Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bằng cách khuyến khích nghiên cứu sinh, tạo điệu kiện cho giảng viên nghiên cứu khoa học, hội thảo trong nước và quốc tế, tổ chức các seminar chuyên môn nghiệp vụ…

     Tập huấn cho giảng viên và sinh viên những kiến thức liên quan đến khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, được tài trợ bởi chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan (IPP) và tài trợ khởi nghiệp công dân tích cực doanh nghiệp xã hội của Hội đồng Anh..

     Khoa Quản trị kinh doanh còn mời các giảng viên giỏi đến từ các trường đại học khác, các nhà quản trị trung, cao cấp từ các doanh nghiệp mà khoa hợp tác để truyền đạt, rèn luyện cho sinh viên kiến thức và những kinh nghiệm thực tế.

5.  Cơ cấu tổ chức

                      

    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tổng số giảng viên cơ hữu của khoa là 54 (1PGS, 7TS, 46ThS).

 

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.
Giới Thiệu STU