Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thông báo

Đăng ký lĩnh vực thực tập tốt nghiệp

Cập nhật 04/03/2024 - 04:27:26 PM (GMT+7)

ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Sinh viên các khóa D17, D18, D19, D20 có đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp trong đợt học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 thực hiện đăng ký lĩnh vực thực tập tốt nghiệp theo đường link: 

https://forms.gle/7s57n4S82oH2jVu46

Thời hạn thực hiện: từ 04/3/2024 đến 10/3/2024. Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một lần. Dựa trên thông tin đăng ký, Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn.

Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không thực hiện đăng ký thì không hoàn thành bài thực tập tốt nghiệp.

Thông tin về giảng viên hướng dẫn và lịch gặp giảng viên buổi đầu tiên dự kiến được đăng lên Website vào 15/3/2024.