Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Cơ sở vật chất

Cơ Sở Vật Chất

Cập nhật 21/03/2011 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, với nguồn lực hiện có, nhà trường và ban lãnh đạo Khoa luôn đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập phục vụ cho hoạt động đào tạo các hệ và hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong Khoa. Điều này được thể hiện thông qua việc trang bị của nhà trường về hệ thống phòng làm việc, phòng học, trang thiết bị, thư viện và các tài liệu khoa học chuyên ngành,.v.v…. phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Cụ thể như sau:

- Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
- Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
- Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
- Hệ thống công nghệ thông tin phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
- Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật