Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Giới thiệu khoa

GIỚI THIỆU KHOA

Cập nhật 18/03/2021 - 09:05:18 AM (GMT+7)
GIỚI THIỆU KHOA

GIỚI THIỆU KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Khoa Kỹ Thuật Công Trình Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (KTCT-STU) được thành lập từ  năm 1997 với nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (KSXD-DD&CN). Ngoài hệ chính quy học ban ngày, Khoa Kỹ Thuật Công Trình được giao nhiệm vụ đào tạo KSXD-DD&CN hệ Liên thông Đại học học ban đêm.

  1. Sứ mạng

Là một thành viên của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (ĐHCNSG), Khoa Kỹ Thuật Công Trình (KTCT) chịu trách nhiệm đào tạo đa ngành, đa hệ thuộc lĩnh vực Kiến Trúc-Xây Dựng với các trình độ: đại học, cao học và nghiên cứu sinh; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng có phẩm chất đạo đức, tư duy độc lập, sáng tạo, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, văn hóa, ngoại ngữ tốt, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế toàn cầu hóa của thế giới.

  1. Tầm nhìn

Trong giai đoạn năm năm từ 2020-2025 phấn đấu trở thành một khoa có uy tín và có chất lượng tốt phù hợp với định hướng phát triển trường ĐHCNSG

Đến năm 2030, Khoa KTCT trở thành một thành viên của cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ có chất lượng và uy tín trong các cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng ở Việt Nam.

  1. Triết lý giáo dục

“Kỹ năng – Thích ứng – Đạo đức – Trách nhiệm” là triết lý giáo dục của Khoa Kỹ thuật Công trình-Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Với tinh thần nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, trên nền tảng nhân văn, hướng đến mục tiêu đào tạo ra những kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư có kiến thức vững chắc, có trách nhiệm với xã hội, thân thiện với cộng đồng và sẵn sàng hội nhập vào mọi môi trường làm việc.

  1. Đặc điểm đào tạo và triển vọng nghề nghiệp:

Đặc điểm đào tạo:

  • Hiện tại, Khoa Kỹ thuật Công trình đang đào tạo 1 chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng – XDDD&CN với 2 hệ chính quy và liên thông, đồng thời cũng đang hoàn tất hồ sơ chuẩn bị mở các ngành Kỹ sư Quản lý Xây dựng, Kiến trúc sư và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng.
  • Về nhân sự khoa có 32 giảng viên cơ hữu, trong đó có 9 Tiến sĩ (1 Phó giáo sư) và 23 Thạc sĩ.
  • Chương trình được thiết kế theo hướng ứng dụng, chú trọng phần thực hành, tham quan công trường, đồng thời có nhiều chương trình ngoại khóa và chương trình khuyến học giúp cho sinh viên có ý chí vươn lên vượt khó học giỏi thông qua Quỹ học bổng của khoa Kỹ thuật Công trình

Triển vọng nghề nghiệp:

Vào học Khoa Kỹ thuật công trình, dù ở bậc học nào thì người học luôn được chăm sóc theo hướng khi tốt nghiệp, người học sẽ thực hiện tốt công việc theo chuyên ngành đào tạo.

Người học tại khoa KTCT-STU được nhấn mạnh kiến thức nền và cập nhật các phát triển về xây dựng nhằm tạo cho người học có thể tham gia vào hầu hết mọi giai đoạn hình thành một công trình từ nhỏ tới lớn hay rất lớn, trong đó năng lực có tính nổi trội là thiết kế, vì từ yêu cầu phải biết thiết kế đó, nhiều đòi hỏi cập nhật kiến thức phát sinh, khi đó người kỹ sư xây dựng sẽ tìm thấy vị trí đứng của mình mà tự rèn luyện để đáp ứng nhiều hơn nữa các yêu cầu mênh mông của xã hội.
Người tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng tại khoa KTCT-STU hoàn toàn có đủ khả năng thiết kế kết cấu và thi công công trình, với năng lực này, các KSXD-STU có thể mở rộng cơ hội việc làm qua các lĩnh vực như Giám sát công trình, Tư vấn xây dựng, thẩm tra kết cấu, nghiệm thu công trình, đảm nhiệm nhiều phần việc về xây dựng trong cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hay trong doanh nghiệp xây dựng hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Sơ đồ tổ chức của khoa như sau: