Mã Trường

Mã Trường
photo-215
Hoạt động đào tạo
Sinh viên lớp D18_XD01+02+C16_XD01 học môn Tham quan

Địa điểm tổ chức môn học Tham quan : Công Trình Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn – Tham quan vào sáng Thứ Bảy, ngày 04/7/2020; Dự... Chi tiết

Xem tất cả

Hoạt động học tập
Cuộc thi “Tôi là Kỹ sư Xây dựng” lần V

Cuộc thi “Tôi là Kỹ sư Xây dựng” lần V, chủ đề “Chế tạo mô hình kết cấu khung siêu tĩnh” do sinh viên khoa... Chi tiết

Xem tất cả

Giới Thiệu STU