Mã Trường

Mã Trường
photo-215
Hoạt động đào tạo
Sinh viên lớp D18_XD01+02+C16_XD01 học môn Tham quan

Địa điểm tổ chức môn học Tham quan : Công Trình Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn – Tham quan vào sáng Thứ Bảy, ngày 04/7/2020; Dự... Chi tiết

Xem tất cả

Giới Thiệu STU