Mã Trường

Mã Trường

Hoạt động sinh viên

Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
(5.30.2020)
Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

Từ ngày 25/5/2020 đến 21/6/2020 các bạn sinh viên cuối khóa thực tập tốt nghiệp tại các công trình Chi tiết

Sinh Viên Thực Tập Tại Các Công Trình
(4.17.2009)
Sinh Viên Thực Tập Tại Các Công Trình

Trước khi làm luận văn tốt nghiệp, sinh viên của Khoa luôn được các thầy cô trong ban chủ nhiệm khoa và các giảng viên của khoa giới thiệu các công trình đang thi công để sinh viên có thể...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật