Mã Trường

Mã Trường
photo-238

Hướng dẫn sinh viên

Hướng dẫn đóng học phí bằng cách chuyển khoản tiền học phí đến tài khoản ngân hàng của nhà trường

Cập nhật 09/04/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện, an toàn cho phụ huynh và sinh viên trong việc đóng học phí thông qua hệ thống các tài khoản ngân hàng của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và để hạn chế sử dụng tiền mặt, nhà trường thông báo đến Quý phụ huynh và sinh viên thông tin các tài khoản ngân hàng của Trường và các thông tin liên quan.

1. Đối tượng áp dụng:

Các bạn học viên, sinh viên các khóa đang theo học tại STU.

2. Thông tin mức học phí:

Học phí của mỗi sinh viên được xác định dựa trên chương trình học (số tín chỉ) mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ. Học phí sẽ được thể hiện trong tài khoản cá nhân của sinh viên sau khi sinh viên hoàn thành đăng ký môn học. 

3. Cách thức đóng học phí và thông tin ngân hàng:

Sinh viên sẽ đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản hoặc đóng tiền tại các điểm giao dịch của ngân hàng vào 01 trong 06 tài khoản của STU tại các ngân hàng theo thông tin sau: 

(1) Tên tài khoản (ghi đủ, không ghi tắt): TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

(2) Các số tài khoản:

Tên ngân hàng có tài khoản của trường Số tài khoản Chi nhánh, phòng giao dịch
 1. Ngân hàng Á Châu (ACB) 8770199 Sở Giao dịch TP.HCM
 2. Ngân hàng Đông Á (DAB) 001806050001 Phòng Giao dịch Quận 8 – TP.HCM
 3. Ngân hàng Quân Đội (MB) 1031100405004 Sở Giao dịch 2 – TP.HCM
 4. Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 11423198476013 Phòng Giao dịch Phong Phú – TP.HCM
 5. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 11710006687988 Chi nhánh Bình Điền Sài Gòn
 6. Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) 1013884753 Chi nhánh Tân Bình


(3) Số tiền chuyển khoản: Chuyển khoản đúng theo số tiền ghi trong phiếu báo “Kết quả đăng ký môn học và học phí” do Phòng Đào tạo cấp.

(4) Nội dung chuyển khoản: Ghi đầy đủ Họ tên sinh viên, MSSV, học kỳ năm học (theo phiếu báo “Kết quả đăng ký môn học và học phí” do Phòng Đào tạo cấp).

 Ví dụ: Nguyễn Văn A, MSSV DH190001, học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

(5) Sau khi chuyển khoản học phí, sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính để nhận biên lại đóng học phí. Đề nghị sinh viên mang theo thẻ sinh viên và phiếu báo “Kết quả đăng ký môn học và học phí” để đối chiếu khi cần thiết.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY