Mã Trường

Mã Trường

Quỹ Học Bổng

Quỹ học bổng khoa Kỹ thuật Công trình -STU phát 21 suất học bổng
(10.22.2020)
Quỹ học bổng khoa Kỹ thuật Công trình -STU phát 21 suất học bổng

Hôm nay 22/10/2020, ngày khai giảng năm học 2020, quỹ học bổng khoa Kỹ thuật Công trình -STU phát 21 suất học bổng vượt khó - học giỏi cho sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, mỗi...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật