Mã Trường

Mã Trường

Hoạt động học tập

Tổng kết Thực tập tốt nghiệp
(6.16.2020)
Tổng kết Thực tập tốt nghiệp

Tổng kết Thực tập tốt nghiệp Chi tiết

Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
(5.30.2020)
Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

Từ ngày 25/5/2020 đến 21/6/2020 các bạn sinh viên cuối khóa thực tập tốt nghiệp tại các công trình Chi tiết

Sinh Viên Tích Cực Trong Việc Ứng Dụng Các Phần Mềm Tin Học
(4.17.2009)
Sinh Viên Tích Cực Trong Việc Ứng Dụng Các Phần Mềm Tin Học

Sinh viên khoa rất tích cực trong việc ứng dụng các phần mềm tin học trong việc thiết kế, tính toán các đề tài và tìm hiểu các công trình thực tế. Với sự tích cực hướng dẫn của các...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật