Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

Lê Đức Tuấn

Lê Đức Tuấn

Giảng Viên

ThS. Trần Tấn Quốc

ThS. Trần Tấn Quốc

Phó trưởng khoa

ThS. Trần Công Lai

ThS. Trần Công Lai

Trưởng bộ môn Công trình

TS. Phan Thiệu Huy

TS. Phan Thiệu Huy

Trưởng Bộ môn Cơ học đất & Nền móng

ThS. Phạm Trường Giang

ThS. Phạm Trường Giang

Trưởng Bộ môn Thi công & Quản lý Xây dựng

ThS. Phạm Quốc Lâm

ThS. Phạm Quốc Lâm

Trưởng Trung tâm Tính toán Ứng dụng

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Giảng Viên

ThS. Ngô Hồng Đức

ThS. Ngô Hồng Đức

Giảng Viên

ThS. Ngô Thanh Đức

ThS. Ngô Thanh Đức

Giảng Viên