Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Ngô Hồng Đức

ThS. Ngô Hồng Đức

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Xây dựng – Chuyên ngành tài nguyên nước
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: duc.ngohong@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Cơ lưu chất
  • THCN
  • Dự toán
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sỹ kỹ thuật: 2002-2004, tại trường ĐH Bách Khoa
  • Kỹ sư xây dựng: 1997-2002, tại trường ĐH Bách Khoa