Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Tạ Thùy Trang

ThS. Tạ Thùy Trang

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Vật Liệu Xây Dựng- Kỹ thuật xây dựng
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: trang.tathuy@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Vật Liệu Xây Dựng
  • Hư ớng dẫn đồ án tốt nghiệp
  •        Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường (2015-2016: đã nghiệm thu); (2019-2020: đang thực hiện)
  • Viết bài báo nghiên cứu khoa học cấp trường (2016), bài báo khoa học tham gia hội nghị khoa học quốc tế (2018)
  • Nộp bài báo tham gia hội nghị quốc tế (2020)
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2008-2010: Thạc sỹ- Học Viện Nghiên Cứu Khoa Học và Kỹ Thuật Hàn Quốc (KAIST)
  • 2003-2008: Kỹ sư- Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng- Trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh