Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Huỳnh Thanh Vũ

ThS. Huỳnh Thanh Vũ

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kết cấu công trình
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: vu.huynhthanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước.
  • Kết cấu bê tông cốt thép 1 & 2
  • Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Phương pháp dàn ảo cho kết cấu bê tông cốt thép
  Thực Tế
  • 2016-2020: Công ty cổ phần Indochine Engineering Vietnam (Thiết kế kết cấu)
  • 2014-2016: Công ty cổ phần Bestcon (Thiết kế kết cấu)
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2008-2011 Thạc sỹ - Kết cấu công trình, Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
  • 2002-2007 Kỹ sư- Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Đại học Bách Khoa, Hồ Chí Minh