Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

TS. Khương Văn Huân

TS. Khương Văn Huân

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Xây dựng công trình
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: huan.khuongvan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Bê tông cốt thép
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu ăn mòn bê tông cốt thép trong môi trường chua phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sĩ chuyên ngành Cấu kiện & vật liệu Xây dựng tại Đại học Bách Khoa T.p HCM từ 1996-1997
  • Tiến sĩ chuyên ngành Công trình thủy  tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam từ 2007-2012