Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Phan Lữ Trí Minh

ThS. Phan Lữ Trí Minh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực:
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: minh.phanlutri@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Hình học họa hình
  • Vẽ Kỹ thuật
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Hình họa - Vẽ kỹ thuật
  • Khoa học quản lý & Quản lý giáo dục
  • Khoa học quản lý & Quản lý giáo dục
  Thực Tế
  • Sử dụng thông thạo phần mềm Auto CAD
  • Vẽ kiến trúc & kết cấu công trình
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Kỹ sư Kỹ thuật công trình (Đại học)
  • Thạc sĩ Giáo dục học
  • Đang làm NCS về Quản lý giáo dục