Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Tiếng anh chuyên ngành xây dựng
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: hanh.nguyenthihong@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Tiếng anh chuyên ngành
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 1993 - 1997: Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
  • 2003 - 2006: Cao học tại Trường ĐH KHXH & NV - ĐH Quốc gia Tp.HCM