Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Quang Huy

ThS. Nguyễn Quang Huy

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: huy.nguyenquang@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Cơ học đất
  • Nền móng công trình
  • Móng trên nền đất yếu
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  • Chủ trì thiết kế kết cấu công trình VCB Ecopark Hưng Yên
  • Chủ trì thiết kế Eximbank Kỳ Đồng Q3, TP HCM
  • Chủ trì thiết kế Trường ĐH Việt Nhật Đà Nẵng
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 1994-1996 : học tại trường Quốc Học Qui Nhơn, Bình Định.
  • 1996-2001 : học tại trường ĐH Bách Khoa TP HCM.
  • 2002-2004 : học thạc sĩ tại trường ĐH Bách Khoa TP HCM.