Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Trần Anh Trung

ThS. Trần Anh Trung

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực:
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: trung.trananh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Môn Cơ lưu chất  
  • Môn Sức bền vật liệu 
  • Môn thí nghiệm Sức bền vật liệu 
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  • Tư vấn thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật
  • Quản lý dự án công trình công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Từ 2003 – 2005: Thạc sỹ Kỹ thuật Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.
  • Từ 1997 – 2001: Kỹ sư Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM