Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Phạm Thị Minh Thoa

ThS. Phạm Thị Minh Thoa

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kiến trúc công trình
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: thoa.phanthiminh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Môn kiến trúc 1
  • Môn kiến trúc 2
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh khóa 2002 – 2007 
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh khóa 2010 – 2012