Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

TS. Bùi Thanh Tâm

TS. Bùi Thanh Tâm

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ Thuật Kết Cấu
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: tam.buithanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Sức bền vật liệu
  • Cơ học kết cấu
  • Phương pháp phân tử hữu hạn
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong kỹ thuật
  • Sử dụng máy tính trong các tính toán kỹ thuật
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ Thuật Kết Cấu (1998)
  • Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ Thuật Kết Cấu (1991)
  • Kỹ sư ngành Kết Cấu Công Trình (1981)