Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Phạm Quốc Lâm

ThS. Phạm Quốc Lâm

Trưởng Trung tâm Tính toán Ứng dụng

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: lam.phamquoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Sức bền vật liệu
  • Tin học chuyên ngành
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong các bài toán tĩnh và các bài toán phân tích động lực học
  Thực Tế
  • Tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
  • Tư vấn giám sát công trình
  • Thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2002-2005: Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp
  • 1996-2001: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
  • 2013-2015: Kỹ sư công nghệ thông tin