Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

TS. Phan Thiệu Huy

TS. Phan Thiệu Huy

Trưởng Bộ môn Cơ học đất & Nền móng

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Địa Cơ - Nền Móng Công Trình
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: huy.phanthieu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Cơ Học Đất
  • Nền Móng Công Trình
  • Móng Trên Nền Đất Yếu
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Móng Cọc Công Trình Dân Dụng Chịu Tải Trọng Ngang Do Nền Đất Gây Ra
  • Nghiên Cứu Ứng Dụng Cọc Xi Măng Đất Có Cốt Cứng Đảm Bảo Tính Ổn Định Của Nền Đường Dẫn Vào Cầu Trên Nền Đất Yếu
  • Nghiên Cứu Ổn Định Tuyến Đê Bờ Nam Kênh 79 Qua Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An và Các Giải Pháp Xử Lý
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Kỹ sư dân dụng - công nghiệp
  • Thạc sĩ địa kỹ thuật - nền móng
  • Tiến sĩ địa kỹ thuật - nền móng