Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Trần Tấn Quốc

ThS. Trần Tấn Quốc

Phó trưởng khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kết cấu công trình DD & CN
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: quoc.trantan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Sức bền vật liệu
  • Cơ học kết cấu
  • Thiết kế Công trình dân dụng
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Một phương pháp số giải bài toán dao động phi tuyến
  Thực Tế
  • Sức bền vật liệu (tham gia-nhiều tác giả)-Đại học bách khoa TP. HCM
  • Cơ học kết cấu (chủ biên-nhiều tác giả)-Đại học Công nghệ Sài Gòn
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học: 1972-1977: Kỹ sư Xây dựng DD&CN, ĐH BK TP. HCM
  • Cao học: 1995-1997: Thạc sĩ Xây dựng DD&CN, ĐH BK TP. HCM