Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Trương Đình Thảo Anh

ThS. Trương Đình Thảo Anh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản Lý Xây Dựng- Kỹ thuật xây dựng
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: anh.truongdinhthao@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Giảng dạy môn Quản lý xây dựng;
  • Kinh tế xây dựng;
  • Bê tông cốt thép
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường: (2019-2020: đang thực hiện)
  Thực Tế
  • Hợp tác với các công ty xây dựng để gửi sinh viên đi thực tập: Công ty TNHH XD- TM Thuận Việt, Cty Tư Vấn Xây Dựng Ánh Sáng Phương Nam, Công ty Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Nagecco
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sỹ- Kinh tế tài chính (Học Bổng Fulbright- Học bổng của Quốc Hội Mỹ liên kết của ĐH HarVard).
  • Thạc Sỹ- Kỹ Thuật Xây Dựng - Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.
  • Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp- Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh