Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Ngô Thanh Đức

ThS. Ngô Thanh Đức

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ thuật Xây dựng
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: duc.ngothanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Kỹ thuật An toàn & Môi trường Xây dựng
  • Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng
  • Hướng dẫn Luận án tốt nghiệp
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Bài báo đăng Tạp chí Xây dựng & Đô thị
  Thực Tế
  • Cộng tác với các Dự án & Công trình Xây dựng
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học _ Kỹ sư Xây dựng 2000 – 2005 tại: Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM
  • Thạc sĩ _ Kỹ thuật Xây dựng 2010 – 2012 tại: Viện Công nghệ Châu á (AIT), Thái Lan