Mã Trường

Mã Trường
Hội thảo và Triễn lãm quốc tế về phụ gia thực phẩm Fi Việt Nam 2010
Hội thảo và Triễn lãm quốc tế về phụ gia thực phẩm Fi Việt Nam 2010

Fi Vietnam 2010 là hội thảo và triển lãm quốc tề về phụ gia thực phẩm đầu tiên thuộc hệ thống Fi quốc tế được... Chi tiết

Hội thảo và Triễn lãm quốc tế về phụ gia thực phẩm - Fi Vietnam 2018
Hội thảo và Triễn lãm quốc tế về phụ gia thực phẩm - Fi Vietnam 2018

Sự kiện diễn ra hai năm một lần được tổ chức vào ngày 16/05 và 17/05/2018, được tổ chức tại Trung tâm hội chợ và... Chi tiết

Xem tất cả