Mã Trường

Mã Trường
Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Công nghệ Thực phẩm
Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Công nghệ Thực phẩm

Sáng ngày 28/12/2022 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn kết hợp Khoa Công nghệ Thực phẩm đã tố chức buổi Lễ Trao bằng tốt... Chi tiết

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp D15_TP
Bảo vệ luận văn tốt nghiệp D15_TP

Sáng ngày 08/08/2019, khoa Công nghệ Thực phẩm tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối D15_TP. Chi tiết

Xem tất cả