Mã Trường

Mã Trường
photo-218
Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực phẩm
Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực phẩm

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực phẩm là một trong 5 PTN trực thuộc khoa Công nghệ Thực phẩm của trường Đại học... Chi tiết

Phòng Thí nghiệm Đánh giá Cảm quan Thực phẩm (Food Sensory Laboratory)
Phòng Thí nghiệm Đánh giá Cảm quan Thực phẩm (Food Sensory Laboratory)

Phòng Thí nghiệm Đánh giá Cảm quan Thực phẩm (FSL) nằm trong hệ thống các phòng thí nghiệm của khoa Công nghệ Thực phẩm. Chi tiết

Xem tất cả

Giới Thiệu STU