Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Thong bao v/v hoc bao cao chuyen de 2 cua lop L10

Cập nhật 22/03/2012 - 11:11:16 AM (GMT+7)
(không có)
- Sinh viên hệ Hoàn chỉnh Đại học L10_TP học báo cáo chuyên đề 2 nội dung “ Thực phẩm chức năng” của GS.TSKH Lưu Duẩn vào 8 giờ chủ nhật ngày 25.3.2012 tại Hội trường A. - Sinh viên hệ Hoàn chỉnh Đại học L09, 308 học lại báo cáo chuyên đề 1,2,3 liên hệ cán bộ phụ trách trước giờ học.

Giới Thiệu STU