Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Thong bao v/v thuc hien luan van tot nghiep L10

Cập nhật 22/03/2012 - 11:09:26 AM (GMT+7)
(không có)
Danh sách Giảng viên hướng dẫn và hướng đề tài luận văn tốt nghiệp. Khoa sẽ công bố vào ngày 23.3.2012. Hướng chọn đề tài luận văn tốt nghiệp của sinh viên: - Hướng đề tài luận văn tốt nghiệp. - Giảng viên hướng dẫn đề tài. Sinh viên nộp về Khoa ngày 28.3.2012. Các sinh viên L10 có điểm TB > 5.0 làm việc tại các công ty thực phẩm có nguyện vọng làm luận văn. Sinh viên làm đơn xin đăng ký làm luận văn gửi về Khoa trước ngày 25.3.2012. Sinh viên làm luận văn có nguyện vọng thi tốt nghiệp. Sinh viên làm đơn gửi về Khoa trước ngày 25.3.2012.

Giới Thiệu STU