Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Phòng Thí nghiệm

Giới thiệu chung Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (Food Research and Development Laboratory)

Cập nhật 24/05/2019 - 12:14:43 PM (GMT+7)

Mục tiêu của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thực phẩm (FRDL) khoa Công nghệ Thực phẩm STU là tạo ra một môi trường năng động và chuyên nghiệp cho các hoạt nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Các hoạt động chủ yếu của phòng thí nghiệm FRDL bao gồm giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đây là các hoạt động chính hỗ trợ cho khoa Công nghệ Thực phẩm thực hiện chức năng và nhiệm vụ tại trường.

 

 

Hoạt động giảng dạy: cung cấp cách thức thực hiện một quy trình phát triển sản phẩm cho sinh viên theo học ngành công nghệ thực phẩm tại trường.
Hoạt động nghiên cứu: cung cấp một cơ sở tiên tiến và hỗ trợ kỹ thuật để tiến hành nghiên cứu và phát triển liên quan tới lĩnh vực thực phẩm.

  • Hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các công ty và cá nhân sản xuất thực phẩm
  • Cung cấp các phương tiện và hỗ trợ các công ty, cá nhân sản xuất và thử nghiệm các công thức sản phẩm do khách hàng cung cấp

 

 

FRDL có sự hỗ trợ từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong tất cả các khía cạnh của phát triển sản phẩm thực phẩm. Các công ty hoặc cá nhân có thể liên hệ và hợp tác làm việc với phòng FRDL để đưa ra các quy trình sản xuất sản phẩm theo nhu cầu thị trường một cách nhanh chóng.

 


Giới Thiệu STU