Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Phòng Thí nghiệm

Cơ sở vật chất

Cập nhật 20/04/2009 - 05:33:09 AM (GMT+7)
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm hiện có 6 phòng thí nghiệm:
–    Phòng thí nghiệm Khoa Học thực phẩm (Hóa học – Hóa sinh Thực phẩm, Hóa đại cương).
–    Phòng thí nghiệm Chất Lượng thực phẩm (Phân tích thực phẩm, PTN Cảm quan – Phía Nam chỉ mới có ở 3 trường ĐH Bách khoa, Nông Lâm, STU)
–    Phòng thí nghiệm Công Nghệ Sinh Học thực phẩm.
–    Phòng thí nghiệm Phát Triển Sản Phẩm.
    Hỗ trợ phát triển ý tưởng, thư viện chuyên ngành.
–    Phòng thí nghiệm Chế biến thực phẩm 1 và 2.
    Dạy chế biến các sản phẩm cụ thể – Dạy nghề.

PTN Chất lượng Thực phẩm

PTN Khoa học Thực phẩm

PTN Chế biến thực phẩm

PTN Công nghệ Sinh học thực phẩm

CLB Phát triển sản phẩm


Giới Thiệu STU