Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Phòng Thí nghiệm

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực phẩm

Cập nhật 21/07/2020 - 02:08:15 PM (GMT+7)

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực phẩm là một trong 5 PTN trực thuộc khoa Công nghệ Thực phẩm của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. PTN có chức năng giảng dạy các môn thực hành thuộc hai lĩnh vực là Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học Thực phẩm. Bên cạnh đó, PTN còn được sử dụng cho nhu cầu nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

PTN được trang bị nhiều máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ cho việc giảng dạy. Ngoài ra, trang thiết bị của PTN còn đáp ứng được một phần nhu cầu nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên. Các môn học đang được giảng dạy tại PTN Công nghệ SInh học Thực phẩm:

  • Thực hành Vi sinh Đại cương
  • Thực hành Vi sinh Thực phẩm
  • Thực hành Công nghệ Sinh học Thực phẩm
  • Thực hành Các kỹ thuật tiên tiến trong Công nghệ Chế biến Thực phẩm và Công nghệ Sinh học Thực phẩm.

Hàng năm, phòng đều có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và mua mới trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. 

 


Giới Thiệu STU