Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Phòng Thí nghiệm

Phòng Thí nghiệm Đánh giá Cảm quan Thực phẩm (Food Sensory Laboratory)

Cập nhật 05/08/2019 - 04:00:08 PM (GMT+7)

Phòng Thí nghiệm Đánh giá Cảm quan Thực phẩm (FSL) nằm trong hệ thống các phòng thí nghiệm của khoa Công nghệ Thực phẩm.

Với mục tiêu trang bị các kiến thức về đánh giá cảm quan thực phẩm, phân tích chất lượng thực phẩm, nghiên cứu về thị hiếu và hành vi của người tiêu dùng về các sản phẩm thực phẩm, phòng Thí nghiệm FSL đã được đầu tư các hệ thống thiết bị, dụng cụ hiện đại, tương đương với các phòng thí nghiệm khác trong khu vực hiện nay.

 

 

Bên cạnh việc giảng dạy sinh viên, phòng Thí nghiệm FSL còn là nơi đáng tin cậy, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực phẩm có nhu cầu tư vấn, tổ chức các dự án nghiên cứu liên quan đến vấn đề phát triển sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng hay đánh giá chất lượng thực phẩm.

 

 

Phòng Thí nghiệm FSL luôn nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Cảm quan thực phẩm như GS. TSKH. Lưu Duẩn – một trong những người đầu tiên khởi xướng môn học Đánh giá Cảm quan Thực phẩm tại Việt Nam, cùng với những chuyên gia nhiều kinh nghiệm khác.


 


 


Giới Thiệu STU