Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Phòng Thí nghiệm

Giới thiệu chung Phòng Thực hành Kỹ thuật Thực phẩm

Cập nhật 22/06/2020 - 03:59:01 PM (GMT+7)

Phòng thí nghiệm kỹ thuật thực phẩm thuộc hệ thống phòng thí nghiệm của Khoa Công nghệ thực phẩm. Được trang bị với các thiết bị chuyên môn phù hợp cho công việc giảng dạy các môn học nền tảng thực phẩm.

Trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, kỹ thuật vận hành các quá trình công nghệ từ vận chuyển nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm đều được tiến hành trên các máy móc, thiết bị chuyên dùng. Do đó, đòi hỏi sinh viên phải biết vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn và tiếp cận các mô hình thiết bị trong chế biến thực phẩm.

 

 

Các môn học được giảng dạy tại phòng bao gồm: Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 và 2; các môn học này giúp sinh viên có thể tổ chức thí nghiệm, thu nhận, phân tích số liệu và vận hành các mô hình thiết bị liên quan đến lĩnh vực chế biến thực phẩm. Ngoài mục đích giảng dạy, phòng thí nghiệm còn phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng.

 


Giới Thiệu STU