Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Hội đồng Khoa học

Họp Hội đồng khoa học Khoa Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 27/09/2019 - 12:13:29 PM (GMT+7)

Ngày 28/09/2019 vừa qua, Khoa công nghệ thực phẩm đã tổ chức Họp hội đồng Khoa học và đào tạo khoa Công nghệ thực phẩm để đánh giá chương trình đào tạo chỉnh sửa năm 2019 nhằm chuẩn bị cho chương trình đánh giá ngoài (AUN) chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ Thực phẩm.

Cuộc họp diễn ra dưới sự có mặt của PGS. TS. Cao Hào Thi Hiệu trưởng Nhà trường, cố vân chuyên môn của khoa GS.TSKH. Lưu Duẩn và Ban chủ nhiệm khoa. 

PGS.TS. Cao Hào Thi phát biểu bắt đầu cuộc họp

GS.TSKH. Lưu Duẩn phát biểu trong cuộc họp

 

Hội đồng khoa học của khoa còn có sự góp mặt của các giáo sư đầu ngành và doanh nghiệp lớn như GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn, PGS. TS. Phạm Văn Hùng, Th.S Dương Văn Minh… ngoài ra còn có khách mời là doanh nghiệp và các giảng viên có giảng dạy tại khoa và như TS.Tôn Nữ Minh Nguyệt, TS. Lê Minh Hùng, TS. Phạm Kim phương, TS. Trần Thị Thu Trà.

 

PGS. TS. Phạm Văn hùng đóng góp ý kiến về Chương trình đào tạo

 

Ở buổi họp hội đồng khoa học, PGS. TS. Hoàng Kim Anh, Trưởng khoa đã trình bày với Hội đồng veef chương trình đào tạo mới đã chỉnh sửa năm 2019 với nội dung những thay đổi về mục tiêu, chuẩn đầu ra, cũng như bố cục các khối kiến thức (đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành) và nội dung chương trình đào tạo.

 

PGS. TS. Hoàng Kim Anh phát biểu tại cuộc họp

 

Các thay đổi, cập nhật của Chương trình đào tạo nhận được sự đánh giá tích cực từ phía Hội đồng khoa học đồng thời cũng nhận được những ý kiến đóng góp rất cần thiết.