Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Hội đồng Khoa học

Nhân sự Hội đồng Khoa học & Đào tạo khoa Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 20/05/2016 - 02:16:36 PM (GMT+7)

Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa Công nghệ Thực phẩm Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn được thành lập theo quyết định Số 150/QĐ-DSG-HCQT ngày 19/05/2016. 

 

 

Danh sách các bài báo khoa học và đầu sách của GS. Park Kwan Hwa (Tải file)