Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Giáo sư tình nguyện

Chương trình Giáo sư tình nguyện tại STU

Cập nhật 23/05/2015 - 01:35:42 PM (GMT+7)

Khoa CNTP phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Việt nam (VAFoST) đón tiếp các giáo sư tình nguyện đến giảng bài tại STU.

Nhân dịp diễn ra Hội thảo quốc tế về phụ gia thực phẩm với chủ đề "Sử dụng phụ liệu thành công - Kết nối nhà phát triển sản phẩm thực phẩm với người tiêu dùng." , các giáo sư tình nguyện đã đến thăm STU và báo cáo các chuyên đề khoa học cho sinh viên khoa CNTP vào ngày 22/05/2015.

  • GS. Arman Wirakartakusumah - Chủ tịch Uỷ Ban giáo dục IUFoST, Trưởng Ban thẩm định chương trình Khoa học Công nghệ Thực phẩm
  • GS. Delia R. Amaya - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ TP Quốc tê (IAFoST) 

GS. Delia R. Amaya