Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Đào tạo và phát triển đội ngũ

Lớp tập huấn môn Phát triển sản phẩm

Cập nhật 25/01/2011 - 11:00:53 AM (GMT+7)

Thành viên Ban tổ chức

TS. Hoàng Kim Anh tập huấn cho các giảng viên môn PTSP

ThS. Hoàng Xuân Tùng tập huấn choa ginảg viên môn Bao bì thực phẩm

Các giảng viên chia sẻ kinh nghiệm

Học viên chụp hình lưu niệm với Prf. Ming Chang Wu