Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Đoàn Nguyễn Thúy Quỳnh

ThS. Đoàn Nguyễn Thúy Quỳnh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Cảm quan Thực phẩm - Công nghệ Thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: quynh.doannguyenthuy@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Thực hành Đánh giá Cảm quan 
   Thực hành Phân tích Thực phẩm 2
   Văn hoá ẩm thực
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu biến tính tinh bột khoai mì bằng tổ hợp enzymes α-amylase và Maltogennic amylase; ứng dụng sản xuất bánh quy cho người bệnh đái tháo đường
   Xác định ảnh hưởng của màu sắc, hình dạng bánh kẹo đến sự lựa chọn của trẻ em ở bậc tiểu học (6 – 11 tuổi)
    
  Thực Tế
  • Đề tài chuyển giao công nghệ cho Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM: “Nghiên cứu biến tính tinh bột khoai mì bằng tổ hợp enzymes α-amylase và Maltogennic amylase; ứng dụng sản xuất bánh quy cho người bệnh đái tháo đường”
   Workshop về Cảm quan thực phẩm cho khách hàng doanh nghiệp: Công ty Kerry Taste & Nutrition Việt Nam
  • Bài review về thực phẩm chức năng “Functional Food in Vietnam – An overview of the market and noted local ingredients” tại Hội nghị FSAH Taiwan – Food Safety and Health Conference.

    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cao học chuyên ngành công nghệ thực phẩm tại trường Đại học công nghệ Sài Gòn (2016 – 2018)