Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

TS. GVC Trần Bích Lam

TS. GVC Trần Bích Lam

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Hóa Sinh, Công nghệ Thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: bichlamtran@yahoo.com

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Giảng dạy (25 năm) bậc Đại học và Cao học chuyên về Hóa sinh học, Công nghệ Protein Enzyme và Độc chất học    
  • Hướng dẫn (50) luận văn Thạc sĩ trong lĩnh vực Công nghệ Protein, Enzyme
  • Hướng dẫn (5) NCS trong lĩnh vực Công nghệ Protein, Enzyme Thực phẩm 
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Thu nhận và ứng dụng Protein, Enzyme    
  • Tận dụng phế liệu của Công nghiệp thực phẩm    
  • Nghiên cứu chế biến và bảo quản sản phẩm thực phẩm    
  Thực Tế
  • Chuyển giao công nghệ sản xuất nước tương bằng phương pháp enzyme cho Sở KHCN AnGiang và Doanh nghiệp ở Đồng Tháp    
  • Nghiên cứu chế tạo kit thử nhanh urea ứng dụng cho ngành Thủy sản    
  • Nghiên cứu chế biến nấm linh chi Lâm Đồng (Đề tài cấp Nhà nước)    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học: Hóa Sinh học, Đại học Tổng hợp Kishinov, Liên xô cũ 1971-1977
  • Tiến sĩ: Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa TpHCM, 1999