Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

TS. Đặng Minh Khánh

TS. Đặng Minh Khánh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Nhựa composite và phân hủy sinh học, bao bì thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: minhkhanh238@gmail.com

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  •  
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Ảnh hưởng của chitosan lên đặc tính của bao bì màng sản xuất từ tinh bột 
  • Vai trò và ảnh hưởng của nano khoáng sét (halloysite ) đối với composite từ tinh bột/ poly(butylene adipate-co-terephthalate)/halloysite
  • Vi nang hóa nano khoáng sét (halloysite ) chứa Vanillin hoặc tinh bột nghệ, và ảnh hương của vi nang nano lên việc hạn chế sự phát triển của vi sinh vật trên bao bì composite từ tinh bột/ poly(butylene adipate-co-terephthalate)/halloysite
  Thực Tế
  • Phát triển bao bì màng phim từ chitosan và tinh bột (Tạp chí: Carbohydate Polymers) (https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.09.005)
  • Cấu trúc hình thái học và đặc tính giới hạn thẩm thấu của bao bì màng từ tinh bột và chitosan (Tạp chí: Carbohydate Polymers) (https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.04.113)
  • Cấu trúc hình thái và đặc tính của nhựa composite từ tinh bột, polyester và halloysite (Tạp chí: Carbohydate Polymers) (https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116392)
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2007-2011: Kỹ sử Hóa thực phẩm – Đại học Công nghệ Sài Gòn
  • 2012-2014: Thạc sĩ Công nghệ bào bì – Đại học Kasetsart – Bangkok-Thailand
  • 2015-2020: Tiến sĩ Công nghệ bao bì – Đại học Kasersart (Thái land) và Đại học Strasbourg (Pháp)